Voda za piće

Higijenski ispravna voda za piće je jedna od osnovnih preduslova dobrog zdravlja. Svetska zdravstvena organizacija je vodosnabdevanje i kvalitet vode za piće svrstala u dvanaest osnovnih pokazatelja zdravstvenog stanja stanovništva jedne zemlje, čime se potvrđuje njena značajna uloga u zaštiti i u unapređenju zdravlja.

Značaj vode za piće ogleda se prvenstveno u njenoj fiziološkoj ulozi u organizmu, odnosno u održavanju metaboličkih procesa i razmene materija. U epidemiološko - toksikološkom značaju, jer se putem vode mogu izazvati i preneti mnoga bakterijska, virusna i parazitarna oboijenja i tokstkološkoj ulozi, ukoliko su u vodi za piće prisutne hemijske zagađujuće supstance u većim koncentracijama od dozvoljenih.

Procenjuje se da u svetu dnevno umire 35000 Ijudi zbog nedostatka vode za piće ill zbog zagađene vode.

Higijenski ispravna voda, dostupna u dovoljnoj količini povećava standard lične i porodične higijene.

Planetu zemiju čini 75%vode, ali samo 1% je upotrebljivo za piće. U svom hidronskom ciklusu (kruženje vode u prirodi), poprima nečistoće iz vazduha i zemlje. Velike koiičine otpadnih voda se slivaju u reke i jezera (iz domova, kuća, fabrika). U poljoprivredi se nekontrolisano koriste azotna đubriva, pesticidi, herbricidi, furgicidi.

Glavni snabdevači »fabrika« vode su upravo reke i jezera. Sva ova zagađenja mogu uticati na hemijsku ispravnost vode.

Zbog starosti vodovodne mreže u svim gradovima ili naseljima (poroznost cevi), može doći do kontaminacije pijaće vode sa površinskim otpadnim vođama. Tako kontaminirana voda može biti hemijski ali i bakteriološki neispravna.

Svaki živi organizam izgrađen je od organskih konstrukcija. Sarno kada su minerali organskog porekla uključeni u takvu konstrukciju mogu biti prihvaćeni od našeg organizma. Da bi mineraii zemljine kore mogli biti uzeti u Ijudski organizam potreban je posrednik, taj posrednik je biljni svet.
Biljke uzimaju ugljen-dioksid iz vazduha, vodu i minerale iz tla i svetlo iz pomoć procesa foto sinteze. Tako dakle minerali neorganskog porekla postaju organski deo biljaka. Zahvaljujći uređajima AQUA FILTER koji rade po principu obrnute osmoze, možemo obezbediti vrhunski čistu vodu, hemijski, bakteriološki, mikrobiološki, radiološki i fizički ispravnu za piće i pripremanje hrane.

Predstavljamo tabelu I koja pokazuje meru minerala organskog i neorganskog porekla.

Izabrani materijal Dnevna potreba mg Količina neorganskih minerala u jednoni litru vode Količina organskth minerala u 100g produkta
Kalcijum 1000 mg 95 mg mladi sir 1200 mg
Kalijum 2000 mg 90 mg kaša 2020 mg
Magnezijum 300 mg 50 mg pirinač 1200 mg
Gvožđe 19 mg 3 mg pasulj 5,1 mg
Cink 12 mg 2 mg pšenični hleb 4,3 mg

Filteri AQUA FILTER služe za poboljšavanje kvaliteta vode. Upotrebljavaju se kao dodatni elementi spojeni na kućnu vodovodnu instalaciju sa sopstvenom česmom i rezervoarom koji sadrži prečišćenu vodu. Između mnogih filtera za poboljšanje kvaliteta pitke vode najekonomičniji su oni koji odstranjuju makro i mikro nečistoće a to su filteri sa osmotskom reverzibilnom membranom.

Vreme efektivnog rada membrana sa procesom obrnute osmoze je prilično dugo. Filtracijski sastavi sa obrnutom osmotskom membranom pokazuju najekonomičniju eliminaciju nečistoća uzrokovanih od organskih supstanci rastvorenih u vodi (85-100%), kao i potpuno odstranjenje bakterija i virusa.

Podaci o najčešćim nečistoćama su navedeni u tabeli II.
Supstance koje se uklanjaju Oznake Stepen čistoće
Kalcijum Ca ++ 98%
Magnezijum Mg ++ 99%
Natrijum Na + 96%
Kalijum K + 95%
Hlor Cl - 96%
Bikarbonat HC03 - 95%
Sulfati S04 - 99%
Nitrati N03 - 85-95%
Silikati Si02 - 98%
Hlorid 99%
Virusi i bakterije 100%

Osmoza

Osmoza je proces prodiranja razređivača iz rastvora manje gustine u rastvor veće gustine kroz polupropusnu membranu. Membrana propušta samo razređivač ostavljajući u njoj rastvorljive stvari. To se dešava zbog osmotskog pritiska koji nastaje na granici rastvora uzrokovan razlikom u gustini. Što je veća razlika između gustine, to je i veći osmotski pritisak. Za vreme procesa obrnute osmoze razređivač (čista voda) teče uzduž membrane između njenih slojeva, pod pritiskom u odnosu na njenu površinu i prolazi kroz polupropusne slojeve membrane, ostavljajući rasrvorene supstance u gustom rastvoru (prljava voda). Voda koja protiče uzduž membrane omogućava rad i onemogućava njeno zagađenje. Proces poboljšanja vode nije samo obična filtracija, pošto odstranjuje čestice 1000 puta manje od najmenjih bakterija.Nedostatak određene tehnologije i materijala za proizvodnju polupropusnih membrana približnih parametara, uzrokovao je korišćenje te pojave tek od 1959 godine. U 60-tim godinama ta tehnologija obrnute osmoze koristila se uglavnom za vojne i NASA ciljeve. Dinamički razvoj hemije 70-tih godina uzrokovao je njeno korišćenje za pročišćavenje vode takođe i u stanovima.

Danas je tehnologija obrnute osmoze upotrebljavana tamo gde je potrebno ekonomično razdeliti vodu od rastvorljivih supstanci u njoj.