JONIZATOR

"Negativni joni" - Negativno naelektrisani atomi, čestice ili kompleksne čestice koje imaju veći broj elektrona nego obično studije pokazuju njihov pozitivan efekat na ljudsko. "Negativni joni" u vazduhu ili vodeni sprej (npr. Voda blizu velikih javnih vodenih fontana) deluje blago, opuštajuće, umirujuće i može pružiti ublažujući efekat u toku bolesti.

Količina negativnih jona varira u zavisnosti od okruženja. U gradovima količina negativnih jona u vazduhu je između 0 i nekoliko stotina čestica po cm sa izuzetkom lokacija u blizini velikih javnih fontana gde ih je značajno više. U planinama, a posebno blizu planinskih izvora i vodopada prisustvo negativnih jona može da premaši 1000 čestica po m, a ponekad čak i nekoliko hiljada. Snaga negativnih jona može se takođe dovesti u vezu sa mineralima i njihovim prirodnim zračenjem. Pored toga, atmosfersko pražnjenje i uslovi doprinose stvaranju negativnih jona.


Cena jonizatora: 40 evra


Najčešće i hemijsko jedinjenje naophodna za postojanje života je voda koja u sebi sadrži prirodne negativne jone (npr. Vodopadi i planinski izvori). Međutim, obično dostupna voda kod kuće zahteva dovođenje u dobro stanje u smislu dodavanja količina negativnih jona (joniziranje).

Jonizovana voda se može lako apsorbovati od strane ljudskog tela. To pozitivno utiče na mnoge fiziološke procese organizma, kao što su balansiranje pH nivoa telesnih tečnosti, uvećavanje sposobnosti telesnog čišćenja i čišćenje slobodnih radikala koji mogu doprineti ubrzanom procesu starenja i raku.

Dva Aquafilter proizvoda obezbeđuju vodu sa prednostima dodatne količine negativnih jona: filter ketrudži (patrone) AIFIR1000 sa proizvodnjom od 1000 ni/cm i AIFIR 2000 sa proizvodnjom od 2000 ni/cm³.
Tipična primena "negativni joni" filter ketridža


Filter ketridži AIRFIR 1000 i AIFIR 2000 su kompaktibilni sa većinom sistema za filtriranje vode dostupnih na tržištu.