Mikrobiološki tretman vode

Sistem za mikrobiološko prečišćavanje vode sastoji se od predfiltera Big Blu Aqua Filter. Prvi je sediment 20 mikrona koji skida sve krupne nečistoće veće od 20 mikrona, nakon čega voda ulazi u drugi Big Blue filter u kome se nalazi uložak sa aktivnim ugljem. Aktivni ugalj veoma uspešno skida organoleptičke materije u vodi i na taj način priprema vodu za ulazak u UV lampu. UV lampa se sastoji od prohromske cevi i sijalice od 40W koja isijava UV svetlost koja odmah na početku uništava sve mikroorganizme u vodi. Protok je 60 l/min.