Servis


AQUA FILTER-ovi aparati pripadaju najnovijoj generaciji ekoloških uređaja namenjenih prečišćavanju vode za piće. Za izradu ovih sistema koriste se materijali vrhunskog kvaliteta i primenjuje najsavremenija
tehnologija čišćenja vode.

Prečišćavanje vode putem reverzne osmoze je do danas najbezbedniji način za dobijanje čiste, zdrave i pitke vode.

AQUA FILTER-ovi aparati su garancija da ćete u domaćinstvu koristiti najzdraviju vodu za piće. To je racionalan i jednostavan način da utičete na zdravlje i kvalitet života svoje porodice.
Ugradnjom ovakvih uređaja, Vi u svom domaćinstvu dobijate najčistijiplaninski izvor vode za piće.


Opšte informacije i uslovi za korišćenje AQUA FILTER-ovih aparata za prečišćavanje vode:

 • Pritisak vode kojom se napaja uređaj mora da se kreće u granicama od 2,8 bara do 8 bara
 • Temperatura vode kojom se napaja uređaj mora da bude veća od 2 stepena i niža od 40 stepeni u toku celog perioda korišćenja aparata
 • NAPOMENA: UREĐAJ NE SME DA SMRZNE!
 • Sadržaj rastvorenih materija u vodi (TDS) ne sme da prelazi 2000mg/l
 • Prilikom servisiranja treba koristiti isključivo originalne rezervne delove i podsklopove koje je preporučio proizvođač
 • Zamenu filtera i rezervnih delova mora obavljati isključivo servisna služba AQUA FILTER-a
 • Zamena predfiltera se radi na 6 meseci dok se post filter menja na 12 meseci
 • Zamena mineralizatora i jonizatora se radi na 24 meseca
 • Zamena Osmotske membrane se radi nakon njenog kvara a redovno se proverava na 36 meseci

Osnovni delovi svakog uređaja:

Sistemi za prečišćavanje vode za piće kućne upotrebe sastoje se iz istih osnovnih delova:

 • Mehanički filter (sediment 20 mikrona i/ili 5 mikrona)
 • Mehanički filter (5 mikrona i/ili 1 mikron)
 • Filter sa aktivnim ugljem (granulirani ili presovani)
 • Automatski STOP ventil
 • Osmotska membrana (Tip RO 50GPD/75GPD ili 100GPD)
 • Prigušnica za otpadnu vodu
 • Rezervoar za čistu vodu (pod pritiskom ili rezervoar sa slobodnim padom vode)
 • Post filter (in line)
 • Slavina ili papučica za istakanje vode
 • Vodena pumpa (booster pumpa, sa ventilima visokog i niskog pritiska–opcija)
 • Magnet (4 gaus) - opcija
 • Jonizator (AIFIR 2000) - opcija
 • Mineralizator (Dolomitni) - opcija
 • UV lampa (16 W ili 32 W) - opcijaFilteri aparata u Žablju